۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جهنم» ثبت شده است

نوشته های روی درهای جهنم

پیامبر اسلام (ص) در سفر عظیم آسمانی معراج با همسفر گرامی خود جبرئیل از بهشت و جهنم دیدن کرده ٬ انواع نعمتهای درخشان بهشت را از نزدیک دیدند ٬ شعله های وحشت آور و عذابهای گوناگون دوزخ را نیز مشاهده کردند. دیدار به پایان رسید ٬ آنگاه عزم مراجعت نموده و آنجا را به قصد خروج ترک کردند. هنگام مراجعت ٬ جبرئیل از رسول خدا (ص) پرسید : آیا آنچه که بر روی درهای بهشت و جهنم نوشته شده بود ٬ خواندی یا نه ؟ حضرت فرمود : نه نخواندم. باید برگردیم و با هم آن نوشته ها را بخوانیم. به این ترتیب ابتدا از درهای بهشت دیدن کردیم و سپس به دیدار نوشته های درهای جهنم رفتیم و دیدیم سخنانی روی درهای هفتگانه دوزخ به این ترتیب نوشته شده است :

در درب اول - کسی که می خواهد در روز قیامت برهنه نباشد ٬ در دنیا برهنگان را بپوشاند. کسی که می خواهد در روز قیامت تشنه نباشد تشنگان را در دنیا سیراب کند و کسی که می خواهد در روز قیامت گرسنه نباشد ٬ گرسنگان را در دنیا طعام دهد.

در درب دوم - آن کس که امیدوار به خدا بود سعادتمند است. آن کس که از خدا ترسید از حوادث محفوظ و ایمن است. آن کس که به غیر خدا امیدوار است و از غیر خدا می ترسد٬ هلاکت و غرور او را گرفته است .

در درب سوم - سه طایفه مورد لعن خداوند هستند : ۱-دروغگویان . ۲-بخیلان. ۳-ستمگران.

در درب چهارم - آن کس که به اسلام اهانت می کند خدا او را ذلیل و خوار کند . آن کس که به خاندان جلیل پیامبر (ص) توهین کند ٬ خدا او را ذلیل و خوار نماید. آن کس که ستمکار را در ستم او بر دیگران کمک کند ٬ خدا او را ذلیل نماید.

در درب پنجم - پیروی از هوا و هوس نکن ٬ چون هوا و هوس در برابر ایمان است. گفتار بی مورد و سخنان زیادی که سود بخش نیست نگو ٬ تا از نظر خداوند نیفتی. یاور ظالم نباش ٬ زیرا بهشت برای ستمگران آفریده نشده است.

در درب ششم - من بر انسانهایی که در راه کسب معاش و سعادت و آبروی خود ٬ تلاش و کوشش می کنند حرام هستم. من به آنهایی که کمک به امور خیریه می کنند و احسان و انفاق می نمایند حرام هستم . من به آنهایی که روزه می گیرند حرام هستم.

در درب هفتم - پیش از آنکه خداوند به حساب شما رسیدگی کند ٬ به حساب خودتان برسید. پیش از آنکه خداوند شما را سرزنش کند ٬ خود را سرزنش کنید. پیش از آنکه شما را به محکمه عدل الهی رهنمون سازند خدا را همواره بخوانید که پس از آن قادر به این کار نخواهید بود .۱

 

۱) بحار ٬ ج۸ ٬ ص ۱۴۵ ٬ به نقل از روضه کافی .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خداوند شش طایفه را عذاب خواهد کرد

خداوند می فرماید:اگر ما قرآن را بر ملت عجم(هر ملتی که عرب نباشد عجم است) نازل می کردیم ملت عرب به آن ایمان نمی آورند ٬ اما اکنون که بر ملت عرب نازل شده ملت عجم به آن ایمان آورده است و این است فضیلت ملت عجم بر عرب ٬چرا که ملت عجم آن تعصبات قومی را که ملت عرب داشته و دارند ٬ ندارند.آری تعصب است که انسان را دوزخی می کند.
درباره تعصب و خطر کیفر آن حضرت علی (ع) فرمودند : به راستی که خداوند عزوجل ۶ طایفه را به علت شش خصلت عذاب خواهد کرد :
۱- ملّت عرب را به علت تعصب .
۲- کدخدایان را به علت تکبر .
۳- زمامداران را به علت ظلم و جور .
۴- فقها را به علت حسد .
۵- تجّار را به علت خیانت .
۶- روستائیان را به علت جهل .۱

۱) داستانهایی از قرآن ٬ ج ۲ ٬ ص ۱۲۵ .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توصیـــــف جهنم از زبان امیرالمومنین (ع)

از حضرت امیرالمومنین منقول است که فرمود :« برای اهل معصیت نَقبهایی در میان آتش زده اند ٬ و پاهای ایشان را در زنجیر کرده اند ٬ و دستهای ایشان را در گردن غل کرده اند ٬ و بر بدنهای ایشان پیراهنهایی از مس گداخته پوشانیده اند و جبّه هایی از آتش برای ایشان بریده اند ٬ در میان عذابی گرفتارند که گرمیش به نهایت رسیده و درهای جهنم را بر روی ایشان بسته اند ٬ پس هرگز آن درها را نمی گشایند ٬ و هرگز نسیمی داخل نمی شود ٬ و هرگز غمی از ایشان برطرف نمی شود. عذاب ایشان پیوسته شدید است ٬ و عقاب ایشان همیشه تازه است ٬ نه خانه ایشان و نه عمر ایشان به سر می آید . به مالک جهنم استغاثه می کنند که از پروردگار خود طلب کن که ما را بمیراند. در جواب می گوید که : همیشه در این عذاب خواهید بود . »۱

۱) منازل الآخره ٬ ص ۱۲۶

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جایگاه متکبران و حکام جور در جهنم

در جهنم کوهی است که به آن «صعدا» گفته می شود . و در صعدا بیابانی است که « سقر » نام دارد . و در سقر چاهی است که « هبهب » نام دارد . وقتی درِ آن چاه برداشته شود اهل آتش از حرارت آن ضجه می زنند و آنجا جایگاه جباران و متکبران و حکام جور است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کسانی که وارد جهنم میشوند

گروههایی که قرآن می گوید وارد جهنـــــم می شوند عبــارتند از :

۱ـ کافران : بقره/۹۰ ٬ ۱۰۴ ٬ ۱۲۶ - آل عمران/ ۴ ٬ ۱۰ ٬ ۱۲ ٬ ۵۶ ٬ ۹۱ ٬ ۱۰۶ ٬ ۱۳۱ -  نساء/ ۱۴ ٬ ۱۸ ٬ ۳۷ ٬ ۵۵ ٬ ۵۶ ٬ ۱۰۲ ٬ ۱۵۱ ٬ ۱۶۱ ٬ ۱۶۸ ٬ ۱۶۹ ٬ -  انعام/ ۳۰ ٬ ۴۷ ٬ ۷۰ ٬ ۱۷۰ -  انفال/ ۱۴ ٬ ۳۵  -  مائده/ ۱۰ ٬ ۳۶ ٬ ۳۷ ٬ ۶۸ -  توبه/ ۳ ٬ ۴۹ -  یونس/ ۴ ٬ ۷۰ -  عنکبوت/ ۵۴ -  فاطر/ ۷ -  شوری/ ۲۶ -  جاثیه/ ۱۱ -  احقاف/ ۳۴ -  مجادله/ ۴ ٬ ۵ -  ملک/ ۶ ٬ ۲۸ -  معارج/ ۱ -  احزاب/ ۸ -  فصّلت/ ۲۷ -  فتح/ ۲۵ -  ابراهیم/ ۲ ٬ ۲۲ -  غاشیه/ ۲۴ .
لازم به ذکر است که بیشترین آیات جهنم ٬ مربوط به کــافران است .

۲ـ ظالمان و ستمگران : آل عمران/ ۱۵۱ -  نساء/ ۱۶۸ ٬ ۱۶۹ -  مائده/ ۱۲۹ -  اعراف/ ۴۱ -  نحل/ ۱۱۳ ٬ ۸۵ -  کهف/ ۲۹ -  حج/ ۲۵ -  انبیاء/ ۲۹ -  مریم/ ۷۲ -  ابراهیم/ ۲۲ -  شوری/ ۲۱ ٬ ۴۴ ٬ ۴۵ -  زخرف/ ۳۹ ٬ ۶۵ -  سبأ/ ۴۲ -  طور/ ۴۷ -  فرقان/ ۱۹ ٬ ۳۷ -  جن/ ۱۵ -  انسان/ ۳۱ .

۳ـ مشرکان : توبه/ ۱۷ -  اسراء/ ۳۹ -  احقاف/ ۲۶ -  بینه/ ۶ .

۴ـ منافقان : نساء/ ۱۳۸ ٬ ۱۴۰ ٬ ۱۴۵

۵ـ طغیانگران و مستکبران : نساء/ ۱۷۳ -  اعراف/ ۳۶ ٬ ۴۰ ٬ ۴۱ -  مؤمن/ ۴۸ ٬ ۴۹ ٬ ۶۰ ٬ ۷۲ ٬ ۷۶ -  احقاف/ ۲۰ -  زمر/ ۶۰ -  ص/ ۵۵ ٬ ۵۶ -  جاثیه/ ۸ -  ق/ ۲۴ -  مدثر/ ۱۶ -  نبأ/ ۲۱ ٬ ۲۲ -  نازعات/ ۳۷ .

۶ـ پیروی از شیطان : اعراف/ ۱۸ -  لقمان/ ۲۱ -  ابراهیم/ ۲۲ .

۷ـ تکذیب کنندگان آیات اللهی : بقره/ ۱۰ ٬ ۲۴ -  اعراف/ ۳۶ -  مائده/ ۱۰ ٬ ۶۸ -  انعام/ ۴۹ -  فرقان/ ۱۱ ٬ ۲۰ -  سجده/ ۲۰ -  سبأ/ ۵ ٬ ۳۸ ٬ ۴۲ -  طه/ ۲۰ -  شعرا/ ۱۸۹ -  واقعه/ ۵۰ -  الرحمان/ ۴۲ -  حدید/ ۱۹ -  ملک/ ۹ -  نغابن/ ۱۰ -  مرسلات/ ۳۴ -  مطففین/ ۱۷ -  لیل/ ۱۶ .

۸ـ مرتدان : بقره/ ۲۱۷ -  آل عمران/ ۸۸ -  توبه/ ۱۷ -  بینه/ ۶ .

۹ـ بت پرستان : احقاف/ ۲۱ .

۱۰ـ فسادکنندگان : نحل/ ۸۸ -  بروج/ ۱۰ .

۱۱ـ آدمهای شقی و خبیث : انفال/ ۳۷ -  اعلی/ ۱۱ -  لیل/ ۱۵ .

۱۲ـ شیاطین و جن : اعراف/ ۱۷۹ -  مریم/ ۶۸ ٬ ۶۹ ٬ ۷۰ ٬ ۷۱ ٬ ۷۲  -  سجده/ ۱۳ .

۱۳ـ فاسقان : اعراف/ ۱۶۵ -  انعام/ ۴۹ -  سجده/ ۲۰ -  احقاف/ ۲۰ .

۱۴ـ کسانی که آخرت را به دنیا فروختند : بقره/ ۸۶ .

۱۵ـ کسانی که غرق گناهند : بقره/ ۸۱ .

۱۶ـ آشکارا گناه کنندگان : احزاب/ ۳۰ .

۱۷ـ ربا خواران : بقره/ ۲۷۵ -  آل عمران/ ۱۳۰ ٬ ۱۳۱ .

۱۸ـ مترفین : مؤمنون/ ۶۴ .

۱۹ـ اعراض کنندگان از ذکر خدا : جن/ ۱۷ .

۲۰ـ منع کنندگان کار خیر : ق/ ۲۵ .

۲۱ـ اصحاب شمال : واقعه/ ۴۱ .

۲۲ـ فراموش کنندگان آخرت و قیامت و جهنم : اسراء/ ۱۰ -  سجده/ ۱۴ -  ص/ ۲۶ -  جاثیه/ ۳۴ -  الرحمن/ ۴۲ -  طور/ ۱۴ -  مدثر/ ۴۶ .

۲۳ـ پیروان ستمگران : هود/ ۱۱۳ .

۲۴ـ مسخره و استهزای آیات اللهی : کهف ۱۰۶ -  جاثیه/ ۱۰ ٬ ۳۵ .

۲۵ـ کسانی که مانع راه یابی مردم به حق می شوند و سد عن سبیل الله می کنند : نساء/ ۵۵ -  نحل/ ۹۴ -  مجادله/ ۱۶ .

۲۶ـ کسانی که با دستورات خدا و پیامبر مخالفت می کنند : نساء/ ۱۱۵ -  جن/ ۳۳ .

۲۷ـ کسانی که از عقل و چشم و گوششان در راه یابی به حق استفاده نمی کنند : اعراف/ ۱۷۹ -  ملک/ ۱۰ .

۲۸ـ کسانی که امید به ملاقات خداوند ندارند و به دنیا راضی اند : یونس/ ۷ ٬ ۸ .

۲۹ـ کسانی که به نعمتهای خدا کفران می ورزند : ابراهیم/ ۲۸ ٬ ۲۹ ٬ ۳۰ .

۳۰ـ دنیا پرستان : اسراء/ ۱۸ -  هود/ ۱۵ ٬ ۱۶ -  نازعات/ ۳۸ .

۳۱ـ زر اندوزان : توبه/ ۳۴ ٬ ۳۵ -  الحاقه/ ۲۸ ٬ ۲۹ ٬ ۳۰ ٬ ۳۱ -  همزه/ ۲ ٬ ۳ ٬ ۴ ٬ ۵ ٬ ۶ -  مسد/ ۲ ٬ ۳ .

۳۲ـ فرار از جهاد ( زحف ) : انفال/ ۱۵ ٬ ۱۶ -  توبه/ ۸۱ .

۳۳ـ آدم کشان : مائده/ ۳۲ -  نساء/ ۹۳ -  آل عمران/ ۲۱ .

۳۴ـ ترک کنندگان نماز : مدثر/ ۴۳.

۳۵ـ ترک کنندگان اطعام به مساکین و فقرا : مدثر/ ۴۴ .

۳۶ـ همنشینان با اهل باطل : مدثر/ ۴۵ .

۳۷ـ کسانی که زکات نمی دهند : فصلت/ ۷ -  توبه/ ۳۵ .

۳۸ـ خورندگان مال یتیم : نساء/ ۱۰ .

۳۹ـ کم فروشان : مطففین/ ۱ ٬ ۴ ٬ ۵ ٬ ۷ .

۴۰ـ عیب جویان : همزه/ ۱ ٬ ۲ ٬ ۳ ٬ ۴ .

۴۱ـ غیبت کنندگان : همزه/ ۱ ٬ ۲ ٬ ۳ ٬ ۴ .

۴۲ـ اسراف کنندگان : مؤمن/ ۴۳ -  اسراء/ ۲۷ .

۴۳ـ مجرمان : مریم/ ۸۶ -  زخرف/ ۷۴ -  مدثر/ ۴۱ -  اعراف/ ۴۰ ٬ ۸۴ ٬ ۱۳۳ -  حجر/ ۱۲ ٬ ۵۸ -  فرقان/ ۳۱ -  نمل/ ۶۹ -  قمر/ ۴۷ -  الرحمن/ ۴۱ ٬ ۴۲ ٬ ۴۳ ٬ ۴۴ ٬ ۴۵ -  معارج/ ۱۱ -  طه/ ۷۴ .

۴۴ـ تعدّی کنندگان از حدود اللهی : نساء/ ۱۴ -  بقره/ ۱۸۷ ٬ ۲۲۹ ٬ ۲۳۰ -  طلاق/ ۱ .

۴۵ـ دشمنان خدا و پیامبر و ائمه : فصّلت/ ۲۸ .

ضمناً آنچه ما در این موضوع نقل کردیم با استفاده از معجم قرآن و سیری در آیات جهنم و استفاده از تفاسیر موضوعی و به ویژه تفسیر پیام قرآن ٬ ج ۶ مبحث دوزخ می باشد.

منبع:کتاب جهنم و عذابهای جهنم نوشته حیدر قنبری

التمـــاس دعــــا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دانلود فیلم و موزیک رایگان