- اولین مخلوق خداوند در روی زمین؟

حضرت آدم (ع). 

۲- اولین پیامبر الهی ؟

حضرت آدم (ع).

۳- اولین کسی که حائز مقام پدری شد؟

حضرت آدم (ع). 

۴- اولین کسی که حائز مقام مادری شد؟

حوا همسر حضرت ةدم بود؟

۵- اولین کسی که زمین را شخم زد؟

حضرت آدم (ع) بود.

۶- اولین کسی که در هم چهارگوش ساخت؟

حضرت آدم (ع) بود.

۷- اولین کسی که در هم و دینارهای مسکوک مدٌ ور (دایره ای) ساخت؟

( قینان ) پسر حضرت شیث (ع) بود.

۸- اولین کسی که خانه کعبه را بنا نهاد و برگرد آن به طواف پرداخت؟

حضرت آدم (ع) بود.

۹- اولین پیامبری که بدون پدر و مادر به دنیا آمد ؟

حضرت آدم (ع) بود. امام صادق (ع) در جواب این سوال به ابونصر فرمود: اینکه خداوند متعال حضرت آدم را (ع) را بدون پدر و مادر و حضرت عیسی (ع) را بدون پدر و سایر مردم را از پدر و مادر به دنیا آورد به خاطر این است که مردم به نهایت قدرت و کمال حضرت حق آگاهی پیدا کنند.

۱۰- اولین کسی که در روی زمین کشته شد؟

(( هابیل )) یکی از فرزندان حضرت آدم (ع) که به دست برادر خود قابیل کشته شد.

۱۱- اولین قاتل در روی زمین ؟

قابیل یکی از فرزندان حضرت آدم (ع) که برادر خود (هابیل ) را به قتل رساند.   

۱۲- اولین کسی که قیاس کرد؟

ابلیس بود. و وقتی او بدین صورت بود که می گفت: خدایا٬ (( خلقنی من نار و خلقته من طین )) مرا از گوهر فروزان آتش آفریده ای و او را ( آدم ) را از عنصر تیره گل و من از جهت گوهر وجودی ام٬ از آدم برترم و چون آتش برگل برتری دارد٬ روانیست که من براوسجده برم.

۱۳- اولین کسی که از طایفه ( جن ) نافرمانی خداوند متعال کرد؟

ابلیس بود.

۱۴- اولین کسی که از طایفه ( انس ) .< مردم > نافرمانی خداوند متعال کرد؟

قابیل یکی از فرزندان حضرت آدم (ع) بود.

۱۵- اولین کتاب آسمانی که خداوند متعال بر دنیا نازل کرد؟

کتابی به لغت سریانی که در ۲۱ ورق بوده است و به حضرت آدم (ع) نازل شد.

۱۶- اولین پیامبری که در روی زمین وصی و جانشین پیامبر الهی شد؟

(( حضرت شیٍث )) ( هبه الله ) جانشین حضرت آدم بود.  

۱۷- اولین کسی که درخت خرما کاشت و به مساکین صدقه داد.؟

(( انوش )) پسر حضرت شیث (ع) بود. 

۱۸- اولین پیامبری که خیاطی کرد؟

حضرت ادریس (ع) بود.

۱۹- اولین پیامبری که خط نوشت؟

حضرت ادریس (ع)بود.

۲۰- اولین پیامبری که خداوند متعال براو سلام و درود فرستاده؟

حضرت نوح (ع)  بود < سلام علی نوح فی العالمین >

۲۱- اولین پیامبر اولوالعزم بود؟

حضرت نوح (ع) بود.

۲۲- اولین پیامبری که برای هدایت قوم خود چندین سال نوحه گری و گریه کرد؟

حضرت نوح (ع) بود. 

۲۳- اولین پیامبری که عمر طولانی داشت؟

حضرت نوح (ع) بود.

۲۴- اولین پیامبری که در حق قوم خود نفرین کرد؟

حضرت نوح (ع) بود.

۲۵- اولین پیامبری که نسل او تا روز قیامت باقی می ماند؟

حضرت نوح (ع) بود.

۲۶- اولین پیامبری که مورد اذٌیت و آزار بسیار مشرکان قرار گرفت به حدی که مدتی بیهوش شد؟

حضرت نوح (ع) بود.

۲۷- اولین شهری که بعد از طوفان حضرت نوح (ع) ساخته شد؟

( مدینة الثمانین )) بود. پس از این که کشتی حضرت نوح برکوه جودی استقرار یافت٬ هشتاد نفر از آن پیاده شدند و در سرزمین موصل ( شمال عراق ) شهری را بنا کردند که به شهر هشتاد نفری مشهور گشت ٬ البته این شهر به علت شیوع بیماری ( وبا ) همه اها آن به کام مرگ رفتند غیر از حضرت نوح و سه تن از فرزندانش به نام های : حام٬ یافث ٬ سام ٬ و همسرانشان .   

۲۸- اولین کسی که سگ را بعنوان حفاظت و نگهبانی به کار گرفت ؟

حضرت نوح (ع) بود. پس از این که حضرت نوح از طرف خداوند متعال مامور ساختن کشتی بزرگی شد تا در هنگام نزول عذاب الهی ٬ او و مومنان سوار آن شده و نجات یابند ٬ روزها را به ساختن کشتی می پرداخت اما مخالفان آیین او شبانه می آمدند و ساخته های او را خراب می کردند. حضرت نوح پس از مشاهده این صحنه ٬ از خداوند متعال در خواست کمک و یاری کرد خداوندبه او فرمود : سگی را نگهبان کشتی کند. آن حضرت همین دستور را اجرا کرد. بدین صورت که وقتی در شب می خوابید ٬ سگ به نگهبانی و حراست از کشتی می پرداخت و همین کهمخالفان به قصد تخریب کشتی سراغ آن می رفتند  سگ پارس می کرد.

 ۲۹- اولین پیامبری که به حضرت ابراهیم (ع) ایمان آورد؟

حضرت لوط (ع) بود. 

۳۰- لولین قربانی کننده در مکه؟

حضرت ابراهیم (ع) بود.

۳۱- اولین زنی که به حضرت ابراهیم (ع) ایمان آورد؟

همسرش ساره بود.

۳۲- اولین کسانی که خانه کعبه را زیارت کردند؟

حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و هاجر (ع) مادر حضرت اسماعیل بود.

۳۳- اولین کسی که سعی بین صفا و مروه را انجام داد؟

هاجر مادر حضرت اسماعیل (ع) بود که به منظور تهیهٌ آب برای فرزندش ٬ هفت بار حدٌ فاصل کوه صفا و مروه را طی کرد.

۳۴- اولین کسی که تیرو کمان ساخت؟

حضرت ابراهیم (ع) بود.

۳۵- اولین کسی که نعلین پوشید؟

حضرت ابراهیم (ع) بود.

۳۶- اولین منجنیق؟

در زمان حضرت ابراهیم و به وسیله نمرود و نمرودیان ساخته شد. بدین صورت که آنها برای جلوگیری از آیین یکتاپرستی حضرت ابراهیم و از بین بردن راه و هدف او٬ تصمیم گرفتند تا آتش عظیمی را برافروزند و آن حضرت را با منجنیقی که به دستور نمرود و به همین جهت ساخته بودند در آتش افکندند.

۳۷- اولین پیامبری که در را خداوند مهاجرت کرد و با شمشیر جنگید؟

حضرت ابراهیم (ع) بود.

۳۸- اولین پیامبری که با دست خود بت های بت پرستان را نابود ساخت؟

حضرت ابراهیم خلیل (ع) بود.

۳۹-اولین پیامبری که در دعوت خود حجٌت و دلیل اقامهکرد؟

حضرت ابراهین (ع) بود.

۴۰- اولین پیامبری که پدر و پسر بودند و در قرآن کریم نیز نام آنها ذکر شده؟

حضرت ابراهیم (ع) که پدر اسماعیل بوده است و در آیه۱۲۵ سوره بقره نام آنها آمده است.

۴۱- اولین کسی که بر منبر رفت و خطبه خواند؟

حضرت ابراهیم (ع) بود.

۴۲- اولین کسی که برای خانه خدا (کعبه) پرده بافت و به آن آویخت؟

حضرت اسماعیل (ع) بود.

۴۳- اولین پیامبرانی که از شدت کریه نابینا شدند؟

حضرت یعقوب و حضرت شعیب (ع)بودند.

۴۴- اولین کسی که پیمانه و ترازو را ساخت؟

حضرت شعیب (ع) بود.

۴۵- اولین پیامبرانی که مهریه همسرانشان چند سال چوپانی بوده؟

حضرت یعقوب و حضرت موسی (ع) هستند.

۴۶- اولین پیامبری که خداوند علم تعبیر خواب را به او تعلیم داد؟

 حضرت یوسف (ع) بود.

 ۴۷- اولین پیامبری که آهن در دست او نرم می شد؟

حضرت داود (ع) بود.

۴۸- اولین پیامبری که زره بافت و آن را در جنگ ها مورد استفاده قرار داد؟

حضرت داوٌد (ع) بود.

۴۹- اولین پیامبری که بعد از طالوت (ع) به سلطنت رسید؟

حضرت داوٌد بود.

۵۰- اولین پیامبری که کوه ها و پرندگان در تسخیر و تحت اراده او بودند و با ایشان تسبیح می گفتند؟

حضرت داوٌد (ع) بود.

 ۵۱- اولین پیامبری که خداوند متعال علم قضاوت و داوری را بدو عنایت کرد؟

حضرت داوٌد (ع) بود.

۵۲- اولین پیامبری که خدای سبحان علم منطق الطیر ( فهمیدن سخن پرندگان ) را به او عنایت کرد؟

حضرت داوٌد (ع) بود. 

۵۳- اولین پیامبری که وارث علم و حکمت و سلطنت پدر گردید؟

حضرت سلیمان (ع) فرزند حضرت داوود بود.

۵۴- اولین پیامبری که (( بیت المقدس )) را بنا نهاد؟

در اینباره دو نظر وجود دارد: بعضی بانی بیت المقدس را (حضرت سلیمان ) و بعضی دیگر ( حضرت داوود )(ع)  ذکر کردهاند.

۵۵- اولین پیامبری که علاوه بر پدر و فرزند بودن ٬ سلطنت و نبوت را نیز تواما دارا بودند؟

حضرت داوود و فرزندش سلیمان (ع) بودند.

۵۶- اولین ملکه ای که به حضرت سلیمان ایمان آورد؟

بلقیس ملکه شهر سبا بود. 

۵۷- اولین پیامبری که یکی از سوره های قرآن کریم به نان اوست؟

حضرت یونس(ع) است. < نام دهمین سوره قران >

۵۸- اولین قوم از اقوام پیامبران که با مشاهده عذاب الهی ایمان آوردند؟

قوم حضرت یونس (ع) بود.

۵۹- اولین پیامبری که خداوند متعال نام او را قبل از تولد مشخص کرده بود؟

یحیی (ع) میباشد. قرآن کریم می فرماید: گفتیم : ای زکریا ! همانا تورا به فرزندی که نامش یحیی است٬ واز این پیش هم٬ همنام و مانندش نیافریدیم٬ بشارت میدهم.

۶۰- اولین پیامبری که در دوران کودکی به مقام نبوٌت نایل شد؟

حضرت یحیی (ع) بود.

۶۱- اولین پیامبری که هرگز ازدواج نکرد؟

حضرت یحیی (ع) بود. 

۶۲- اولین پیامبر از بنی اسرائیل؟

حضرت موسی (ع) میباشد.

۶۳- اولین درس تبلیغ حضرت موسی ؟

به نرمی سخن گفتن بود. قرآن کریم می فرماید. بروید بسوی فرعون که او سخت براه کفر و طغیان شتافته است و با او باکمال آرامی و نرمی سخن بگوئید باشد که از این خواب غفلت بیدار و متذکر شود یا زا خدا بترسد.

۶۴- اولین درخواست حضرت موسی برای انجام وظیفه خطیر رهبری؟

شرح صدر ( سینه گشاده )بود. قرآ» کریم می فرماید: موسی عرضه داشت پروردگارا ! صبرم عطا فرما ( که از آزار مردم دل تنگ نشوم ) و کار مرا آسان گردان و عقده را از زبانم بگشا٬تا مردم سخنم را بپذیرند.

۶۵- اولین زمینی که تنها یکبار نور خورشید به آن تابیده شد؟

(( کف رور نیل. )) وقتی حضرت موسی (ع) و یارانش در محاصره دشمن (فرعون و لشگریانش)  قرار گرفتند٬ به امر الهی عصای خود را به آب دریا زد٬ ناگهان آب دریا از هم شکافتهشد و راهی باز شد که حضرت موسی به همراه یارانش از آن عبور کردند و برزمین این راه باز شده٬ برای اولین بار نور آفتاب تابید.   

۶۶- اولین پیامبری که در گهواره سخن گفت؟

حضرت عیسی (ع) بود.

۶۷- اولین کسی که برای او قرعه زدند؟

از امام باقر (ع) روایت شده است: اولین کسی که برای او قرعه زدند٬ حضرت مریم (ع) مادر حضرت عیسی بود٬ در زمانی که می خواستند کفیل حضرت مریم را مشخص کنند.

۶۸- اولین زنی که سال های سال از غذاهای بهشتی تناول می کرد؟

(( حضرت مریم )) مادر حضرت عیسی مسیح (ع) بود.

۶۹- اولین زنی که بدون همسر فرزند به دنیا آورد؟

(( حضرت مریم )) مادر حضرت عیسی (ع) میباشد.

۷۰- اولین زنانی که به کمال رسیدند و جزء بهترین زنان بهشت می باشند؟

(الف) آسیه همسر فرعون٬ (ب) مریم دختر عمران٬ (ج) خدیجه کبری دختر خویلد٬ (د) فاطمه زهرا دختر گرامی رسول خدا حضرت محمد(ص) میباشند.  

۷۱- اولین کسی که به آسمان صعود کرد؟

(( حضرت عیسی.ع )) بود.