در کتاب فوائد المشاهد از حضرت امیرالمومنین علی (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود : در قبض روح مقدسه حضرت فاطمه (س) در نزدش نشسته بودم ٬ دیدم آن مخدره جواب سلام کسی را داد٬ گفتم : به که سلام کردی ؟ گفت : به جناب جبرئیل که آمده بود به من سلام کرده و گفت « الیلام یقرئک السلام » ای فاطمه ! خداوند به تو سلام می رساند . حضرت امیر (ع) فرمود : دیدم دفعه دوم جواب سلام گفت ٬ گفتم : به که سلام گفتی ؟ گفت : به میکائیل . حضرت امیر (ع) می فرماید : دیدم دفعه سوم آن مخدره رنگش زرد شد و چشمانش فرو رفت و گفت : « و علیکم السلام یا قابض الارواح عجل و لا تعذبنی » و بعد عرض کرد : « اللهم الیک لا الی النار » یعنی : مرا به سوی رحمت خود ببر نه به سوی آتش جهنم .
صدیقه طاهره با آن جلالت از خداوند می ترسد که به امیرالمومنین عرض می کند : یا علی ! بعد از دفن من در سر قبر من بمان که من از تنهایی قبر می ترسم .
از غفلت خود هوشیار باش ٬ ببین چه عمل لایقی تحفه می بری که در قبر مونست باشد ٬ و امر دین را نبین بزرگان دین از برای امر دین چه مصیبتها کشیده اند ٬ تا دین را اوج دهند. ۱

۱)کشکول النور ٬ ج۱ ٬ ص۳۳۶ به نقل از کتاب فوائد المشاهد     -    انوار آسمانی ٬ ص ۷۲