اولین منزل این سفر مرگ است واین منزل سرنوشت های سخت و جا های دشواری دارد اکنون به دو عقبه ان اشاره می کنیم


عقبه ای اول شدت جان کندن

عقبه ی اول سکرات موت است که همان شدت جان کندن است و حقیقتا بیهوشی مرگ که از ان روی گردان بودی امد واین عقبه بسیار دشواری است که سختیها ازهر طرف به محتضر یعنی شخص در حال مرگ روی میاورد واز یک طرف شدت ومرض و درد بسته شدن زبان و از بین رفتن توانایی وقدرت انسان از طرف دیگر گریه کردن خانواده ودوستان از سوی دیگر وغمه جدا شدن از منزل م ملاک وپس انداز ها و اشیای قیمتی که عمر خود را صرف به دست اوردن وجمع اوری کردی و چه بسا که بسیاری از انها مال مردم بوده و با ظلم به دست اورده است و چقدر هم حقوق بر اموال او تعلق گرفته که انها را پرداخت نکرده(خمس و زکات و...) وحالا متوجه خربکاری های خود شده که البته کار از کار گذشته و نمی توان اموال را اصلاح کرد از طرفی هولو هراس ورود به جایی که با دنیا تفاوت دارد واینکه چشمش چیزهایی را می بیند که قبلا نمی دیده در قران امده است ما پرده ها را ازجلوی دیدگانتان برداشتیم پس چشمت بینا گردید و چیزهایی می بینی که قبلا نمی دیدی


وانسان در حال مرگ پیامبر واهل بیت(ع) و فرشتگان رحمت وغضب را می بینید که امدند تا درباره ای او چه حکمی می شود و انها چه سفارشی میکنند و از طرفی شیطان ویارانش برای انکه او را به شک بیندازندو گمراه کنند جمع می شوند و می خواهند کاری کنند که ایمان از او گرفته شود و بی ایمان از دنیا برود و از طرفی امدن فرشته ای مرگ خیلی هراسان است که با چه هیکلی به سراغش می یاید و چگونه جان او را می گیرد

حضرت علی می فرماید (سکرات مرگ بر او جمع شد پس انچه بر او نازل شد قابل وصف نیست)

حضرت محمد می فرماید(وقتی فرشته ای مرگ برای جان کافر میاید همراه خود سیخی از اتش می اورد پس روح ان کافر را با ان سیخ بیرون می کشد پس از این کار جهنم فریاد می کشد)

از ان حضرت پرسیدن از امت شما کسی این طوری قبض روح می شود حضرت فرمود(بلی حاکمی که ظلم کند و کسی که مال یتیم را به زور ستم بخورد وکسی که شهادت دروغ بدهد)

عوامل  اسان شدن مرگ

و اما خدا انقدر مهربون هست که برای هر مشکلی یه راه حل بزاره

امام صادق می فرماید (هر کس می خواهد که خداوند سکرات مرگ و جان دادن را برای او اسان کند باید صله ارحام کند  و به پدرو مادر خود نیکی کند پس اگر اینگونه کند مرگ بر او اسان می شود و در تمام زندگیش هر گز دچار فرق نمی شد)
و همچنین امام صادق فرموده است(هرکس لباس زمستانی یاتابستانی بر تن برادر مومن خود کند خداوند به او لباس های بهشتی می پو شاند و مرگ را بر او اسان میکند و قبرش را برای او وسیع می نماید)

نکته مهربانی خدا با یک کار کوچک چه پاداش هایی به ما می دهد تازه ما خودمونم لذت می بریم که به یه بنده خدا کمک کردیم خدا و دین یعنی این اسلام کاملترین دین)

از حضرت محمد نقل شده است (هرکس که حلوایی به برادر مومن خود دهد خداوند تلخی مرگ را از او برطرف می کند)

حضرت صادق می فرماید(هر کس یک روز از اخر ماه رجب روزه بگیرد حق تعالی او را از شدت سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و عذاب قبر ایمن می گرداند)

از حضرت رسول نقل شده است که هر کس هر روز ده مرتبه این دعا را بخواند را بخواند حق تعالی چهار هزار گناه کبیرهاور ا می بخشد و او را از سکراتو فشار مرگ قبر وصدها هزار ترس قیامت نجات دهد و از شره شیطان های و لشگر های او محفوظ می شود و دینش ادا می شود وهم وغمش از بین می رود واین دعا این است
اعددت لکل هول ... و الی اخر

عقبه دوم برگشتن از اتقادات در هنگام مرگ
در هنگام مرگ شیطان کناره محتضر حاضر می شود و او را وسوسه می کند و وی را به شک می اندازد تا وی را از ایمان بیرون کند تا او را از ایمان بیرون کند و برای همین باید دعایع عدلیه را خواند حفظ کرد و فهمید وبه خاطر سپردن معنی ان برای سلامت جستن از خطر برگشتن مفید است

و از دیگر چیزهایی که برای عقبه مفید است مواظبت بر اوقات نماز های واجب است در قسمتی از حدیثی امده است

در مشرق و مغرب هیچ خانواده ای نیست مگر انکه فرشته مرگ در هر شبانه روز در اوقات نمازهای پنج گانه به انها نگاه کند پس هر که را می خواهد قبض روح کند از کسانی باشد که بر نمازهای خود مواظبت داشته و نمازهایشرا در اوقات خود به جا اورده استملاک الموت شهادتین را به او تلقین می کند و ابلیس از ان دور می می کند

عقبه ای اول =وحشت قبر

یکی از منازل سفر اخرت قبر است قبر هر روز می گوید من خانه ای غربت تو هستم من خانه وحشت هستم من خانه کرم ومورچه هستم

وقتی مرده ای را نزد قبر می برید نباید یک دفعه و ناگهانی داخل قبر کنید چون قبر هولهای و وحشت های زیادی دارد و کسی که مرده را حمل میکند از هولها به خدا پناه می برد و مرده را نزدیک قبر بگذارد و اندکی صبر کند تا مرده آمادگی ورود به قبر را پیدا کند و سپس او را کمی جلوتر ببرد و کمی صبرکند انگاه او را به کنار قبر ببرد

از امام صادق نقل شده است( وقتی مرده ای را به کنار قبر می بری ساعتی به او مهلت بده تا امادگی سوال نکیر و منکر را پیدا کند)

در قبر 99 مار بزرگ بر کافر مسلط می شوند و گوشت اورا نیش می زنند و استخوان او را می شکنند وتا روز قیامت ادامه دارد اگر یکی از این ما رها بیاد روی زمین دیگر از زمین چیزی نمی روید ای بندگان خدا جان ها و بدنهای نازک و رقیق شما که گو شه ای از این عذاب قبر برایش کافی است در برابر این عذاب ضعیف نا توان است

بدانید که عمده عذاب به خاطر بی توجهی به نجاسات و سخن چینی وغیبت و دور شدن مرد از خانواده است

از امام صادق نقل شده است( که مردی را داخل قبر کردند وگفتند باید صد تازیانه از عذاب خدا بخوری پس او گفت من طاقت ندارم تا ان را بر یک ضربه رساندند وگفتن باید یک ضربه را باید بخوری گفت به چه سبب مرا می زنید گفتند به سبب انکه ان روز بی وضو نماز خواندی و از کنار فرد فقیری گذشتی و به او کمک نکردی
سپس یک تازیانه را به او زدند که قبرش مملو از اتش شد)

و همچنین روایت شده که (( هر مومنی که برادر مومنش از او حاجتی بخواهد و او توانایی داشته باشد اما حاجت ان را براورده نکند حق تعالی در قبرش عذاب عظیمی را بر او مسلط می کند که به ان مار شجاع می گویند و ان پیوسته انگشتان او را می گزد))